Klub "Knjiga znanja"

Prijava registriranih članova

 

 

 
Knjiga u ponudi Kvalitetna škola
 
 
 
135,00 kn
Upit
Knjiga u ponudi Dar disleksije
 
 
 
139,00 kn
Upit
Knjiga u ponudi Djeca sadašnjice
 
 
110,00 kn
100,00 kn
popust
 
9 %
Upit
Knjiga u ponudi Priručnik za rad s hiperaktivnom djecom u školi
 
 
 
100,00 kn
Upit
Knjiga u ponudi Nasilje u školama
 
 
60,00 kn
50,00 kn
popust
 
17 %
Upit
Knjiga u ponudi Rijeka sjećanja
 
 
 
80,00 kn
Knjiga u ponudi Biti kompetentan roditelj
 
Maja Ljubetić
 
 
125,00 kn
Upit