Klub "Knjiga znanja"

Prijava registriranih članova

 

 

 
Knjiga u ponudi Viški facendijer
 
 
250,00 kn
210,00 kn
popust
 
16 %
Upit
Knjiga u ponudi Na izvorima hrvatske kajkavske književne riječi
 
 
 
130,00 kn
Knjiga u ponudi Forenzička lingvistika
 
 
130,00 kn
90,00 kn
popust
 
31 %
Upit
Knjiga u ponudi Uvod u indoeuropsku lingvistiku
 
Mate Kapović
 
180,00 kn
153,00 kn
popust
 
15 %
Knjiga u ponudi Pogled u lingvistiku
 
Dubravko Škiljan
 
149,00 kn
119,00 kn
popust
 
20 %
Upit
Knjiga u ponudi Lingvistika i filozofija
 
Žorž Munen
 
 
75,00 kn
Knjiga u ponudi Sosir osnivač moderne lingvistike
 
Jonathan Culler
 
 
120,00 kn