Klub "Knjiga znanja"

Prijava registriranih članova

 

 

 

Spomenica u počast Petra Milutina Kvaternika

 
Izdavač:Središđnja uprava Hrvatskog Radiše
  • Zagreb
  
Format:26
Uvez:meki
Broj stranica:    125
Godina izdanja:    1942
 
 
Cijena: 120,00 kn
  
 
 
 
Spomenica u počast Petra Milutina Kvaternika
 
Spomenica u počast Petra Milutina Kvaternika

KVATERNIK, Petar Milutin, društveni djelatnik (Vučinić Selo, danas Vučinići kraj Vrbovskoga, 1. X. 1882 — Crikvenica, 10. IV. 1941). Brat Slavka, vojskovođe i političara. Završio kadetsku školu u Karlovcu te Ratnu školu u Beču. Službovao u austro-ugarskoj vojsci, među ostalim u odjelu za ruske vojne snage Glavnoga stožera. Za I. svjetskoga rata u činu natporučnika, potom bojnika, sudjelovao u borbama u Galiciji i Karpatima, ustrojavanju dragovoljačkih ukrajinskih postrojba te mirovnim pregovorima u Brest-Litovsku. Nakon raspada Monarhije stupio u vojsku NV SHS (zapovjednik odreda pri zauzimanju Međimurja), odn. Kraljevstva SHS, u kojoj je do umirovljenja 1920. u činu bojnika u divizijskom stožeru u Zagrebu te zapovjednik bataljuna u Derventi. Razvijajući zamisli o gospodarskom i kulturnom povezivanju hrvatskoga naroda, uključujući iseljeništvo (napose u Sjevernoj Americi), bio je u Zagrebu 1923–30. i 1933–41. poslovni ravnatelj društva Hrvatski radiša, a djelovao je i kao odbornik MH te suutemeljitelj i većinski vlasnik njezina 1930. osnovanoga komanditnoga nakladnoga društva »Pramatica«. Pristaša Hrvatske stranke prava, u drugoj pol. 1930-ih, prema policijskim izvješćima, uključio se u pokušaj njezine obnove. Kao istaknuti član domovinskoga nacionalističkoga (ustaškoga) pokreta, na dan proglašenja NDH nastojao je uspostaviti novu vlast u Crikvenici i na okolnom području, no zarobljen je te ubijen u okršaju sa zaostalom jugoslavenskom postrojbom pod vodstvom M. Pleiweissa. Posmrtno je promaknut u generala. U NDH se svečano obilježavala obljetnica njegove pogibije, a Hrvatski radiša ustanovio je po njem nazvanu zakladu. Objavio članke, govore i izvješća o djelatnosti Hrvatskoga radiše u periodicima Hrvatski radiša (1923–25, 1929–30, 1936–40), Iseljenik (1928), Narodna straža (1928), Neven (Subotica 1928), Lički Hrvat (1937), brošuru Što je i što hoće Hrvatski radiša (Zagreb 1929; suautor J. Rukavina), onu s govorom mladićima pri svršetku pripravnoga tečaja (Zagreb 1940) te osvrt na ratna sjećanja P. Blaškovića (Hrvatski list, 1940, 25).(iz HRV. ENC.)

Pošalji upit za knjigu:
Spomenica u počast Petra Milutina Kvaternika

 
 

 

Pošalji prijatelju link do knjige:
Spomenica u počast Petra Milutina Kvaternika

 
 
 

 
MOŽDA ĆE VAS ZANIMATI!
 
Zbornik Matice hrvatske o tisućij godišnjici Hrvatskog kraljevstva
 
 
 
259,00 kn
Zbornik kralja Tomislava
 
 
 
269,00 kn
Viški spomenici
 
 
 
159,00 kn
Ungarn im Auftrag des königlich ungarischen Handelsministers. Hrsg. von der Direktion der königlich
 
 
490,00 kn
350,00 kn
popust
 
29 %
Stari Zagreb
 
 
 
290,00 kn