Klub "Knjiga znanja"

Prijava registriranih članova

 

 

 
Autor: Dragutin Feletar
 
Knjiga u ponudi Ekohistorija rijeke Drave
 
 
 
6,64 €
Knjiga u ponudi Hrvatske povijesne ceste
 
 
 
19,91 €
Upit
Knjiga u ponudi Iz povijesti splavarstva na Dravi
 
 
 
7,83 €
Upit
Knjiga u ponudi Međimurje - Hortus Croatiae
 
 
23,89 €
13,90 €
popust
 
42 %
Knjiga u ponudi Općina Sveti Petar Orehovec: povijesno - geografska monografija
 
 
 
19,00 €
Knjiga u ponudi Općina Đelekovec
 
 
38,36 €
31,85 €
popust
 
17 %
Knjiga u ponudi Prilozi za povijest ˝Podravke˝
 
 
 
11,95 €
Knjiga u ponudi Proces dramatične depopulacije gornje hrvatske Podravine
 
 
25,22 €
17,25 €
popust
 
32 %
Knjiga u ponudi Procesi dramatične depopulacije Hrvatske Podravine
 
 
25,22 €
18,58 €
popust
 
26 %
Knjiga u ponudi Radnik d.d. Križevci 70 godina djelovanja (1948.-2018.)
 
 
 
18,99 €
Knjiga u ponudi Stara Koprivnica. Das alte Koprivnica. Old Koprivnica.
 
 
 
5,97 €
Knjiga u ponudi Utvrda Novi Zrin na Muri (1661. -1664.)
 
 
26,54 €
18,45 €
popust
 
30 %
Knjiga u ponudi Zebrani versi
 
 
 
10,49 €
Knjiga u ponudi Zrinski i Frankopani
 
 
 
35,84 €