Klub "Knjiga znanja"

Prijava registriranih članova

 

 

 
Izdavač knjige: Izdanja Antibarbarus
 
Knjiga u ponudi Događaj i praznina
 
Žarko Paić
 
160,00 kn
128,00 kn
popust
 
20 %
Knjiga u ponudi Eseji o politici
 
Hannah Arendt
 
99,00 kn
89,00 kn
popust
 
10 %
Upit
Knjiga u ponudi Ispruženi jezik
 
Vjeran Zuppa
 
 
129,00 kn
Knjiga u ponudi Ivo Malec
 
Pierre-Albert Castanet, Jean-Christophe Thomas... et al.
 
99,00 kn
89,00 kn
popust
 
10 %
Knjiga u ponudi Politika identiteta
 
Žarko Paić
 
 
129,00 kn
Knjiga u ponudi Povijesno gledamo
 
Andrea Feldman
 
130,00 kn
117,00 kn
popust
 
10 %
Knjiga u ponudi Radovi, pisma, dokumenti 1898.-1970.
 
Stjepan Betlheim
 
99,00 kn
79,00 kn
popust
 
20 %
Knjiga u ponudi Sredozemlje i sredozemni svijet u doba Filipa II.
 
Fernand Braudel
 
 
120,00 kn
Upit
Knjiga u ponudi Što je kulturna povijest?
 
Peter Burke
 
120,00 kn
96,00 kn
popust
 
20 %
Upit
Knjiga u ponudi Teorija avangarde
 
Peter Burger
 
135,00 kn
121,00 kn
popust
 
10 %
Upit
Knjiga u ponudi Tvar kao pamćenje
 
Zvonimir Mrkonjić
 
89,00 kn
62,00 kn
popust
 
30 %
Knjiga u ponudi U tamni vilajet
 
Aljoša Pužar
 
140,00 kn
112,00 kn
popust
 
20 %
Knjiga u ponudi Znanost o slici
 
Klaus Sachs-Hombach
 
220,00 kn
176,00 kn
popust
 
20 %