Klub "Knjiga znanja"

Prijava registriranih članova

 

 

 
Knjiga u ponudi Historija naroda Jugoslavije, 1-2
 
 
 
329,00 kn
Knjiga u ponudi Bački Hrvati
 
 
 
135,00 kn
Knjiga u ponudi Srpski lobi u Velikoj Britaniji
 
Carole Hodge
 
140,00 kn
112,00 kn
popust
 
20 %
Upit
Knjiga u ponudi Zločin i kazna
 
Boris Dežulović
 
149,00 kn
119,00 kn
popust
 
20 %
Upit
Knjiga u ponudi Srpska umetnost u srednjem veku
 
Svetozar Radojčić
 
 
120,00 kn
Knjiga u ponudi Osvit novog doba/ XIX vek
 
Miodrag Kolarić
 
120,00 kn
117,00 kn
popust
 
3 %
Knjiga u ponudi Hrvatska 1918.-2008.
 
Ivo Goldstein
 
349,00 kn
244,00 kn
popust
 
30 %
Upit