Klub "Knjiga znanja"

Prijava registriranih članova

 

 

 
Knjiga u ponudi Kultura Hrvata kroz 1000 godina, 1/2
 
 
220,00 kn
180,00 kn
popust
 
18 %
Knjiga u ponudi Bog u djelima hrvatskih pisaca, svezak 2.
 
 
220,00 kn
170,00 kn
popust
 
23 %
Upit
Knjiga u ponudi Bog u djelima hrvatskih pisaca, sv.1.
 
 
220,00 kn
170,00 kn
popust
 
23 %
Upit
Knjiga u ponudi Iz Istarske spomeničke baštine, 1.sv.
 
 
160,00 kn
90,00 kn
popust
 
44 %
Upit
Knjiga u ponudi Kulturna baština 1
 
 
160,00 kn
115,00 kn
popust
 
28 %
Knjiga u ponudi Pod Okićem
 
Dragutin Pavličević
 
 
290,00 kn
Knjiga u ponudi AFCO
 
Jelena Hekman
 
 
99,00 kn
Upit
Knjiga u ponudi Kulturna geografija
 
David Atkinson
 
140,00 kn
112,00 kn
popust
 
20 %