Klub "Knjiga znanja"

Prijava registriranih članova

 

 

 
Knjiga u ponudi Đački leksikon
 
 
 
59,00 kn
Knjiga u ponudi Veliki obiteljski savjetnik o zdravlju
 
 
 
289,00 kn
Knjiga u ponudi Leksikon Minerva
 
 
 
189,00 kn
Knjiga u ponudi Veliki školski leksikon
 
 
479,00 kn
359,00 kn
popust
 
25 %
Knjiga u ponudi Leksikon tehničkih znanja
 
 
 
50,00 kn
Knjiga u ponudi Leksikon Islama
 
 
 
230,00 kn
Knjiga u ponudi Popularni ginekološki leksikon
 
 
 
89,00 kn
Knjiga u ponudi Leksikon Antuna Gustava Matoša
 
 
 
350,00 kn
Knjiga u ponudi Leksikon Antuna Gustava Matoša
 
 
 
350,00 kn
Knjiga u ponudi Leksikon Sinjske alke
 
 
350,00 kn
250,00 kn
popust
 
29 %
Upit
Knjiga u ponudi Leksikon svetaca
 
 
230,00 kn
180,00 kn
popust
 
22 %
Upit
Knjiga u ponudi Leksikon naselja Hrvatske
 
Božidar Feldbauer
 
 
450,00 kn
Upit
Knjiga u ponudi Leksikon socijalne ekologije
 
Ivan Cifrić
 
239,00 kn
191,00 kn
popust
 
20 %
Upit
Knjiga u ponudi Hrvatski opći leksikon
 
.
 
480,00 kn
384,00 kn
popust
 
20 %
Upit
Knjiga u ponudi Likovni pojmovnik
 
Davorka Brešan
 
79,00 kn
67,00 kn
popust
 
15 %
Knjiga u ponudi Leksikon primijenjene kulture
 
Mirko Trifun Trišler
 
 
99,00 kn
Knjiga u ponudi Filozofija
 
Danko Grlić
 
 
90,00 kn
Knjiga u ponudi Leksikon hrvatske književnosti
 
urednica Dunja Detoni-Dujmić, Dunja Feliševac, Ana Lederer i Tea Benči
 
597,00 kn
477,00 kn
popust
 
20 %
Upit
Knjiga u ponudi Tehnički leksikon A-Ž
 
glavni urednik Zvonimir Jakobović
 
580,00 kn
359,00 kn
popust
 
38 %
Upit
Knjiga u ponudi Mali rječnik stranih riječi
 
Marijan Filipović
 
 
129,00 kn
Upit
Knjiga u ponudi Pravni leksikon
 
 
580,00 kn
522,00 kn
popust
 
10 %
Knjiga u ponudi Leksikon JLZ: A-Ž
 
direktor Miroslav Krleža
 
390,00 kn
293,00 kn
popust
 
25 %
Knjiga u ponudi Leksikon radija i televizije
 
glavni urednik Božidar Novak
 
190,00 kn
152,00 kn
popust
 
20 %
Knjiga u ponudi Leksikon svjetske književnosti - pisci
 
glavna urednica Dunja Detoni-Dujmić
 
 
560,00 kn
Upit
Knjiga u ponudi POPULARNI medicinski leksikon
 
(Duška Blažević...(et al.)
 
 
129,00 kn
Knjiga u ponudi Leksikon JLZ
 
 
390,00 kn
293,00 kn
popust
 
25 %