Klub "Knjiga znanja"

Prijava registriranih članova

 

 

 

Hrvatski pravopis (IHJJ) - (grupa autora)

Autor:Gl. ur. Željko Jozić
Izdavač:Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
  • Zagreb
  
ISBN:978-953-7967-04-8
Format:21
Uvez:tvrdi
Broj stranica:    499
Godina izdanja:    2013
Drugi autori/prevoditelji:    Goranka Blagus Bartolec i dr.
Napomena:    PRAVOPIS s preporukom za osnovne i srednje škole.
 

 
Cijena:  150,00 kn
Popust:  20,00 kn (13%)
  
Vaša cijena:  130,00 kn
 
 
 
Hrvatski pravopis (IHJJ)
 
Hrvatski pravopis (IHJJ)

NOVI PRAVOPIS: znanstveno utemeljen, jasan, pregledan i koristan. PRAVOPIS s preporukom za osnovne i srednje škole.!!!

Ovo je jedini pravopis u povijesti hrvatskog jezika koji je nastao kao rezultat rada znanstvenika i javne rasprave, govornika hrvatskog jezika. Na temelju mišljenja vrhunskih stručnjaka, čije su recenzije objavljene na našim službenim stranicama, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta dalo je preporuku za uporabu u osnovnim i srednjim školama. Objavljivanje znači i kraj višegodišnje kaotične situacije u hrvatskom pravopisanju', objasnio je dr. Željko Jozić.
'Neće ni ova verzija pravopisa biti konačna, jer je jezik živ sustav, pa će sigurno biti potrebne nadopune, ali nikako izmjene. Koliko će biti općeprihvaćen, ovisit će o brojnim, a ne samo jezičnim čimbenicima. Ovaj pravopis stručno je utemeljen i vodi računa o korisnicima, što se ranije znalo i zanemariti. Pred nama je pravopis za današnje doba, zasnovan na suvremenim shvaćanjima pravopisne norme, uz poštivanje tradicijskih okvira, otvoren u dovoljnoj mjeri za drugačija mišljenja i uza sve to priručnik koji nipošto ne ispušta iz vida da je pravopis za - svakoga', kazao je recenzent prof. dr. Ivan Zoričić.

Hrvatski pravopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje fonološki je pravopis s morfonološkim elementima. Fonološki je jer je utemeljen na glasovnome načelu. Prema tome se načelu u hrvatskome piše npr. bežični, išarati, otpasti, potprogram, raščistiti, ropski, pretpristupni, svadba. Morfonološko načelo primjenjuje se kad se čuva glasovni sastav tvorbenih sastavnica tako da se ne bilježe glasovne promjene na morfemskoj granici, tj. vodi se računa o prepoznatljivosti morfema u riječi. Prema morfonološkome se načelu piše npr. gradski, hrvatski, ispodprosječan, jedanput, pedesettrećina, podcijeniti, podstaviti, podtočka, predsjednik.
Pridržavanje pravopisnih pravila obvezatno je u neutralnoj uporabi standardnoga jezika, u znanstvenome i administrativnome funkcionalnom stilu standardnoga jezika te u obavijesnome žanru publicističkoga funkcionalnog stila (vijestima, obavijestima, komentarima itd.). U razgovornome i književnoumjetničkome funkcionalnom stilu te u žanrovima publicističkoga funkcionalnog stila koji su bliski književnoumjetničkomu funkcionalnom stilu (kolumne, eseji itd.) dopušteno je odstupanje od pravopisnih načela.
Hrvatski pravopis sastoji se od pravopisnih pravila, napomena, objašnjenja, savjeta, pojmovnika i pravopisnoga rječnika. Osim u tiskanome izdanju, objavljen je i na mrežnim stranicama Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, na mrežnoj adresi pravopis.hr. Mrežna inačica Hrvatskoga pravopisa oblikovana je kao hipertekst s poveznicama na napomene, objašnjenja i jezične savjete te pojmovnik.
U pojmovniku su objašnjeni nazivi koji se pojavljuju u pravopisnim pravilima. Taj će pojmovnik korisnicima Hrvatskoga pravopisa omogućiti da razumiju jezikoslovni naziv koji se nalazi u pravilima.
U pravopisnome se rječniku donosi iscrpan popis riječi i izraza te njihovih oblika s kojima je povezan kakav pravopisni problem.
U pravopisnim smo rješenjima slijedili hrvatsku pravopisnu tradiciju, pa u pravilu nismo mijenjali rješenja jednaka u svim suvremenim pravopisima. Rijetka rješenja koja smo promijenili, promijenili smo u skladu s načelima sustavnosti te ovjerenosti i potvrđenosti u uporabi.

Projekt je dobio nagradu IVAN FILIPOVIĆ!

Pošalji upit za knjigu:
Hrvatski pravopis (IHJJ)

 
 

 

Pošalji prijatelju link do knjige:
Hrvatski pravopis (IHJJ)

 
 
 

 
MOŽDA ĆE VAS ZANIMATI!