Klub "Knjiga znanja"

Prijava registriranih članova

 

 

 

Započnimo - Tečaj komunikacije i potpomognute komunikacije za roditelje

Autor:Gunilla Thunberg
Izdavač:Golden marketing - Tehnička knjiga
  • Split
  
ISBN:9789532124750
Format:26
Uvez:meki
Broj stranica:    110
Godina izdanja:    2018
Drugi autori/prevoditelji:    Anna Carlstrand i dr.
Napomena:    priručnik za odgojitelje
 

 
Cijena:  19,91 €150,01 kn
Popust:  1,33 € 10,02 kn (7%)
  
Vaša cijena:  18,58 €139,99 kn
 
Artikla trenutno nema na skladištu!
Pošaljite nam upit za knjigu
 
 
Započnimo - Tečaj komunikacije i potpomognute komunikacije za roditelje
 
Započnimo - Tečaj komunikacije i potpomognute komunikacije za roditelje

Pri­ruč­nik šved­skih au­to­ri­ca, is­tak­nu­tih struč­nja­ki­nja za pot­po­mog­nu­tu ko­mu­ni­ka­ci­ju, na­pi­san je kao pri­po­moć onome o čemu se go­vo­ri na te­ča­ju „Za­poč­ni­mo“, jed­nom od te­ča­je­va koji su se raz­vi­li u sk­lo­pu pro­jek­ta AKK­tiv: „Pot­po­mog­nu­ta ko­mu­ni­ka­ci­ja – rana in­ter­ven­ci­ja“ za ro­di­te­lje djece s ko­mu­ni­ka­cij­skim po­te­ško­ća­ma. Pri­ruč­nik je po­seb­no na­mi­je­njen ro­di­te­lji­ma djece s ko­mu­ni­ka­cij­skim te­ško­ća­ma jer prati tečaj Za­poč­ni­mo, koji je os­mi­šljen up­ra­vo za njih, ali i struč­nja­ci­ma uk­lju­če­nim u odgoj i ob­ra­zo­va­nje djece rane i pre­dš­kol­ske dobi. Pri­ruč­nik je za­mi­šljen tako da prati tečaj, od­no­sno prije sva­kog di­je­la te­ča­ja tre­ba­lo bi pro­či­ta­ti jedno po­glav­lje. Prva če­ti­ri po­glav­lja stav­lja­ju na­gla­sak na ko­mu­ni­ka­ci­ju i igru dok su zad­nja če­ti­ri us­mje­re­na na pot­po­mog­nu­tu ko­mu­ni­ka­ci­ju.

Pošalji upit za knjigu:
Započnimo - Tečaj komunikacije i potpomognute komunikacije za roditelje

 
 

 

Pošalji prijatelju link do knjige:
Započnimo - Tečaj komunikacije i potpomognute komunikacije za roditelje

 
 
 

 
MOŽDA ĆE VAS ZANIMATI!
 
Zločesta djeca
 
 
 
13,01 €98,02 kn
Više od igre: ispričaj mi priču
 
 
 
16,59 €125,00 kn
Vaš uspješan predškolac
 
 
17,12 €128,99 kn
15,93 €120,02 kn
popust
 
7 %
Ti nevjerojatni ljevaci
 
 
 
18,58 €139,99 kn
Teen anđeli
 
 
17,12 €128,99 kn
14,60 €110,00 kn
popust
 
15 %