Klub "Knjiga znanja"

Prijava registriranih članova

 

 

 
Izdavač knjige: Meridijani
 
Knjiga u ponudi Automobil vlada svijetom
 
Robert Antončić
 
57,00 kn
51,00 kn
popust
 
11 %
Knjiga u ponudi Dječje oči
 
Arsen Dedić
 
 
157,00 kn
Upit
Knjiga u ponudi Glogovnica
 
Vladimir Palošika
 
79,00 kn
50,00 kn
popust
 
37 %
Knjiga u ponudi Iz prošlosti Boke
 
Lovorka Čoralić
 
199,00 kn
159,00 kn
popust
 
20 %
Upit
Knjiga u ponudi Koprivnica
 
Milan Sijerković
 
129,00 kn
96,00 kn
popust
 
26 %
Knjiga u ponudi Koprivnica u 17. stoljeću
 
Hrvoje Petrić
 
199,00 kn
159,00 kn
popust
 
20 %
Upit
Knjiga u ponudi Koprivničko - križevačka županija
 
Dragutin Feletar
 
 
345,00 kn
Knjiga u ponudi Političke stranke u Podravini: 1918.-1941.
 
Vladimir Šadek
 
129,00 kn
103,00 kn
popust
 
20 %
Knjiga u ponudi Povijesna čitanka
 
Hrvoje Petrić
 
75,00 kn
68,00 kn
popust
 
9 %
Knjiga u ponudi Povijesna kartografija
 
Mirela Slukan Altić
 
428,00 kn
342,00 kn
popust
 
20 %
Upit
Knjiga u ponudi Pragmatičari, dogmati, sanjari
 
Ivica Župan
 
250,00 kn
200,00 kn
popust
 
20 %
Knjiga u ponudi Samobor i okolica
 
Romeo Ibrišević, Petra Somek
 
249,00 kn
149,00 kn
popust
 
40 %