Klub "Knjiga znanja"

Prijava registriranih članova

 

 

 
Izdavač: Meridijani
 
Knjiga u ponudi 150 geografskih naj, naj…
 
 
 
59,00 kn
Knjiga u ponudi Ekohistorija rijeke Drave
 
 
 
50,00 kn
Knjiga u ponudi Glazbeni život Prekodravlja
 
 
 
120,00 kn
Knjiga u ponudi Hrvatska srednjovjekovna arheološka baština
 
 
250,00 kn
199,00 kn
popust
 
20 %
Knjiga u ponudi Hrvatske povijesne ceste
 
 
 
150,00 kn
Knjiga u ponudi Iščezli narodi svijeta
 
 
 
90,00 kn
Knjiga u ponudi Iz povijesti podravskih župa
 
 
 
120,00 kn
Knjiga u ponudi Iz povijesti splavarstva na Dravi
 
 
 
59,00 kn
Knjiga u ponudi Križevački, kalnički i vrbovečki kraj u srednjem vijeku
 
 
 
119,00 kn
Knjiga u ponudi Megagradovi svijeta
 
 
 
50,00 kn
Knjiga u ponudi Mira Kolar i Podravina
 
 
100,00 kn
70,00 kn
popust
 
30 %
Knjiga u ponudi Općina Đelekovec
 
 
289,00 kn
240,00 kn
popust
 
17 %
Knjiga u ponudi Pisma iz prošlosti
 
 
 
49,00 kn
Knjiga u ponudi Podravina u srednjem vijeku
 
 
149,00 kn
140,00 kn
popust
 
6 %
Knjiga u ponudi Pogranična društva i okoliš
 
 
299,00 kn
190,00 kn
popust
 
36 %
Knjiga u ponudi Povijesna čitanka-srednji i rani novi vijek
 
 
 
30,00 kn
Knjiga u ponudi Povijest Legrada
 
 
 
100,00 kn
Knjiga u ponudi Pred morem si uvijek na početku
 
 
 
68,00 kn
Knjiga u ponudi Proces dramatične depopulacije gornje hrvatske Podravine
 
 
190,00 kn
130,00 kn
popust
 
32 %
Knjiga u ponudi Procesi dramatične depopulacije Hrvatske Podravine
 
 
190,00 kn
140,00 kn
popust
 
26 %
 
 1 2 >