Klub "Knjiga znanja"

Prijava registriranih članova

 

 

 
Izdavač knjige: Mali profesor
 
Knjiga u ponudi Biti kompetentan roditelj
 
Maja Ljubetić
 
 
125,00 kn
Upit
Knjiga u ponudi Devet lica jednog odgajatelja / roditelja
 
Edita Slunjski
 
 
135,00 kn
Upit
Knjiga u ponudi Integrirani predškolski kurikulum
 
Edita Slunjski
 
220,00 kn
200,00 kn
popust
 
9 %
Upit
Knjiga u ponudi Kad umre netko koga voliš
 
Biserka Petrović-sočo
 
60,00 kn
54,00 kn
popust
 
10 %
Upit
Knjiga u ponudi Kontekst ustanove za rani odgoj i obrazovanje
 
Biserka Petrović-sočo
 
 
150,00 kn
Knjiga u ponudi Mijenjanje konteksta i odgojne prakse dječjih vrtića
 
Biserka Petrović-Sočo
 
 
220,00 kn
Knjiga u ponudi Prirodno učenje stranoga (engleskoga) jezika djece predškolske dobi
 
Andreja Silić
 
 
150,00 kn
Upit
Knjiga u ponudi Stvaranje predškolskog kurikuluma – u vrtiću - organizaciji koja uči
 
Edita Slunjski
 
 
250,00 kn