Klub "Knjiga znanja"

Prijava registriranih članova

 

 

 
Izdavač: MATE
 
Knjiga u ponudi Ekonomija
 
 
500,00 kn
439,00 kn
popust
 
12 %
Knjiga u ponudi Makroekonomija
 
 
500,00 kn
349,00 kn
popust
 
30 %
Knjiga u ponudi Međunarodna ekonomija
 
 
550,00 kn
299,00 kn
popust
 
46 %
Knjiga u ponudi Mikroekonomija
 
 
500,00 kn
299,00 kn
popust
 
40 %
Knjiga u ponudi Moderni menadžment
 
 
519,00 kn
490,00 kn
popust
 
6 %
Knjiga u ponudi Načela ekonomske sociologije
 
 
315,00 kn
159,00 kn
popust
 
50 %
Knjiga u ponudi Ogledi o ekonomiji
 
 
90,00 kn
75,00 kn
popust
 
17 %
Knjiga u ponudi Osnove financijskog menadžmenta
 
 
500,00 kn
390,00 kn
popust
 
22 %
Knjiga u ponudi Pogled jednog čovjeka na svijet
 
 
360,00 kn
189,00 kn
popust
 
48 %
Knjiga u ponudi Politika
 
 
450,00 kn
349,00 kn
popust
 
22 %
Knjiga u ponudi Primijenjena matematika
 
 
630,00 kn
499,00 kn
popust
 
21 %
Knjiga u ponudi Socijalnim kapitalom do uspjeha
 
 
210,00 kn
169,00 kn
popust
 
20 %
Knjiga u ponudi Socijalnim kapitalom do uspjeha
 
 
 
99,00 kn
Knjiga u ponudi Stvaranje multikulturalne organizacije
 
 
 
199,00 kn
Knjiga u ponudi Suočavanje s kapitalizmom
 
 
265,00 kn
219,00 kn
popust
 
17 %
Knjiga u ponudi Upravljanje ljudskim potencijalima
 
 
514,00 kn
424,00 kn
popust
 
18 %
Knjiga u ponudi Upravljanje marketingom
 
 
609,00 kn
569,00 kn
popust
 
7 %
Knjiga u ponudi Utjecaj: znanost i praksa
 
 
200,00 kn
169,00 kn
popust
 
16 %
Knjiga u ponudi Utjecaj: znanost i praksa
 
 
 
139,00 kn
Knjiga u ponudi Velika igra 1856.-1907.
 
 
299,00 kn
199,00 kn
popust
 
33 %
 
 1 2 >