Klub "Knjiga znanja"

Prijava registriranih članova

 

 

 
Izdavač: MATE
 
Knjiga u ponudi Ekonomija
 
 
66,36 €
52,00 €
popust
 
22 %
Knjiga u ponudi Korist optimizma i opasnost lažne nade
 
 
17,25 €
13,27 €
popust
 
23 %
Knjiga u ponudi Makroekonomija
 
 
66,36 €
42,00 €
popust
 
37 %
Knjiga u ponudi Međunarodna ekonomija
 
 
73,00 €
43,00 €
popust
 
41 %
Knjiga u ponudi Mikroekonomija
 
 
66,36 €
41,00 €
popust
 
38 %
Knjiga u ponudi Moderni menadžment
 
 
68,88 €
53,00 €
popust
 
23 %
Knjiga u ponudi Načela ekonomske sociologije
 
 
41,81 €
21,10 €
popust
 
50 %
Knjiga u ponudi Ogledi o ekonomiji
 
 
11,95 €
9,95 €
popust
 
17 %
Knjiga u ponudi Osnove financijskog menadžmenta
 
 
66,36 €
51,76 €
popust
 
22 %
Knjiga u ponudi Pogled jednog čovjeka na svijet
 
 
47,78 €
25,08 €
popust
 
48 %
Knjiga u ponudi Politika
 
 
59,73 €
46,32 €
popust
 
22 %
Knjiga u ponudi Primijenjena matematika
 
 
83,62 €
66,23 €
popust
 
21 %
Knjiga u ponudi Socijalnim kapitalom do uspjeha
 
 
 
13,14 €
Knjiga u ponudi Socijalnim kapitalom do uspjeha
 
 
27,87 €
22,43 €
popust
 
20 %
Knjiga u ponudi Stvaranje multikulturalne organizacije
 
 
 
26,41 €
Knjiga u ponudi Suočavanje s kapitalizmom
 
 
35,17 €
29,07 €
popust
 
17 %
Knjiga u ponudi Upravljanje ljudskim potencijalima
 
 
68,22 €
53,00 €
popust
 
22 %
Knjiga u ponudi Upravljanje marketingom
 
 
80,83 €
59,80 €
popust
 
26 %
Knjiga u ponudi Utjecaj: znanost i praksa
 
 
26,54 €
22,43 €
popust
 
15 %
Knjiga u ponudi Utjecaj: znanost i praksa
 
 
 
18,45 €
 
 1 2 >