Klub "Knjiga znanja"

Prijava registriranih članova

 

 

 
Knjiga u ponudi Sisak, grad i graditeljstvo
 
 
 
190,00 kn
Knjiga u ponudi Barokna arhitektura
 
 
590,00 kn
490,00 kn
popust
 
17 %
Upit
Knjiga u ponudi Modernizam u praksi
 
 
 
89,00 kn
Knjiga u ponudi Narodna umetnost Jugoslavije
 
 
 
99,00 kn
Knjiga u ponudi Secesija u Bjelovaru. Secession in Bjelovar. Art Nouveau in Bjelovar
 
 
 
99,00 kn
Knjiga u ponudi Iz istarske spomeničke baštine, 2. sv.
 
 
350,00 kn
179,00 kn
popust
 
49 %
Upit
Knjiga u ponudi Misliti arhitekturu
 
 
 
90,00 kn
Upit
Knjiga u ponudi U sjeni ljepote
 
 
99,00 kn
79,00 kn
popust
 
20 %
Knjiga u ponudi Crkvena arhitektura 7.i 8. stoljeća
 
 
 
100,00 kn
Knjiga u ponudi Urbanizam
 
Dieter Prinz
 
 
200,00 kn
Upit
Knjiga u ponudi Kič antologija lošeg ukusa
 
Gillo Dorfles
 
289,00 kn
239,00 kn
popust
 
17 %
Upit
Knjiga u ponudi Gradogradnja
 
Camillo Sitte
 
155,00 kn
124,00 kn
popust
 
20 %
Upit
Knjiga u ponudi Gradovi kontinentalne Hrvatske
 
Zdenko Balog, fotografije: Nikola Žulj
 
480,00 kn
220,00 kn
popust
 
54 %
Knjiga u ponudi Ciriška povelja
 
Furio Barzon
 
140,00 kn
112,00 kn
popust
 
20 %
Knjiga u ponudi Expo 58 i jugoslavenski paviljon Vjenceslava Richtera
 
Jasna Galjer
 
400,00 kn
320,00 kn
popust
 
20 %
Upit
Knjiga u ponudi Arhitektonski spomenici Senja
 
.
 
 
99,00 kn
Knjiga u ponudi Dubrovačke pouke arhitekta Nevena Šegvića
 
Andrej Uchytil
 
120,00 kn
108,00 kn
popust
 
10 %
Upit
Knjiga u ponudi Osječka arhitektura 1918.- 1945.
 
.
 
 
299,00 kn
Upit
Knjiga u ponudi Fotografiranje i obrada fotografija
 
Vlatko Jurić Kokić
 
 
59,00 kn
Upit
Knjiga u ponudi Arhitektura sreće
 
Alain de Botton
 
170,00 kn
119,00 kn
popust
 
30 %
Upit
Knjiga u ponudi Likovna umjetnost 1
 
Jadranka Damjanov
 
 
108,00 kn
Upit
Knjiga u ponudi Ilustrirani rječnik arhitekture i građevinarstva
 
urednik Zoran Vulelija
 
470,00 kn
376,00 kn
popust
 
20 %
Upit
Knjiga u ponudi Predromanička arhitektura u Hrvatskoj
 
 
355,00 kn
285,00 kn
popust
 
20 %
Upit