Klub "Knjiga znanja"

Prijava registriranih članova

 

 

 
Knjiga u ponudi Graditi i slikati grad
 
 
29,00 €
24,00 €
popust
 
17 %
Knjiga u ponudi DUBROVNIK BEZ MASKE I POLEMIKA S VINKOM BRAJEVIĆEM O ČUVANJU DALMATINSKE ARHITEKTURE
 
 
 
15,00 €
Knjiga u ponudi Sisak, grad i graditeljstvo
 
 
 
25,22 €
Upit
Knjiga u ponudi Barokna arhitektura
 
 
78,31 €
65,03 €
popust
 
17 %
Upit
Knjiga u ponudi Modernizam u praksi
 
 
 
11,81 €
Knjiga u ponudi Narodna umetnost Jugoslavije
 
 
 
13,14 €
Knjiga u ponudi Secesija u Bjelovaru. Secession in Bjelovar. Art Nouveau in Bjelovar
 
 
 
13,14 €
Knjiga u ponudi Iz istarske spomeničke baštine, 2. sv.
 
 
25,08 €
21,10 €
popust
 
16 %
Knjiga u ponudi Misliti arhitekturu
 
 
 
11,95 €
Upit
Knjiga u ponudi U sjeni ljepote
 
 
13,14 €
10,49 €
popust
 
20 %
Knjiga u ponudi Crkvena arhitektura 7.i 8. stoljeća
 
 
 
13,27 €
Knjiga u ponudi Urbanizam
 
Dieter Prinz
 
 
26,54 €
Upit
Knjiga u ponudi Kič antologija lošeg ukusa
 
Gillo Dorfles
 
38,36 €
31,72 €
popust
 
17 %
Upit
Knjiga u ponudi Gradogradnja
 
Camillo Sitte
 
20,57 €
16,46 €
popust
 
20 %
Upit
Knjiga u ponudi Gradovi kontinentalne Hrvatske
 
Zdenko Balog, fotografije: Nikola Žulj
 
63,71 €
20,00 €
popust
 
69 %
Knjiga u ponudi Ciriška povelja
 
Furio Barzon
 
18,58 €
14,86 €
popust
 
20 %
Knjiga u ponudi Expo 58 i jugoslavenski paviljon Vjenceslava Richtera
 
Jasna Galjer
 
53,09 €
42,47 €
popust
 
20 %
Upit
Knjiga u ponudi Arhitektonski spomenici Senja
 
.
 
 
13,14 €
Knjiga u ponudi Dubrovačke pouke arhitekta Nevena Šegvića
 
Andrej Uchytil
 
15,93 €
14,33 €
popust
 
10 %
Upit
Knjiga u ponudi Osječka arhitektura 1918.- 1945.
 
.
 
 
39,68 €
Upit
Knjiga u ponudi Fotografiranje i obrada fotografija
 
Vlatko Jurić Kokić
 
 
7,83 €
Upit
Knjiga u ponudi Arhitektura sreće
 
Alain de Botton
 
22,56 €
15,79 €
popust
 
30 %
Upit
Knjiga u ponudi Likovna umjetnost 1
 
Jadranka Damjanov
 
 
14,33 €
Upit
Knjiga u ponudi Ilustrirani rječnik arhitekture i građevinarstva
 
urednik Zoran Vulelija
 
62,38 €
49,90 €
popust
 
20 %
Upit
Knjiga u ponudi Predromanička arhitektura u Hrvatskoj
 
 
47,12 €
37,83 €
popust
 
20 %
Upit