Klub "Knjiga znanja"

Prijava registriranih članova

 

 

 
Knjiga u ponudi Čudna smrt Europe
 
 
129,00 kn
119,00 kn
popust
 
8 %
Knjiga u ponudi Timeless Europe (engl.)
 
 
 
359,00 kn
Knjiga u ponudi Krvava prostranstva
 
 
249,00 kn
219,00 kn
popust
 
12 %
Knjiga u ponudi Velika enciklopedija za djecu, 17., 18: Geografija (1. i 2. dio)
 
 
 
129,00 kn
Knjiga u ponudi Europska kultura i europsko barbarstvo
 
 
75,00 kn
65,00 kn
popust
 
13 %
Knjiga u ponudi Duh prosvjetiteljstva
 
 
105,00 kn
90,00 kn
popust
 
14 %
Knjiga u ponudi Europska renesansa antičke Pule
 
 
249,00 kn
210,00 kn
popust
 
16 %
Upit
Knjiga u ponudi Velika enciklopedija zemalja
 
 
 
55,00 kn
Knjiga u ponudi Evropska trilogija I/III
 
 
 
100,00 kn
Upit
Knjiga u ponudi Što Europa želi
 
 
139,00 kn
130,00 kn
popust
 
6 %
Knjiga u ponudi Kapitalni tokovi, tečaj i Europska monetarna unija
 
Dubravko Radošević
 
120,00 kn
96,00 kn
popust
 
20 %
Knjiga u ponudi Božji žrvanj
 
David Levering Lewis
 
 
199,00 kn
Knjiga u ponudi Autotopografija II
 
Aleksandar Flaker
 
250,00 kn
200,00 kn
popust
 
20 %
Knjiga u ponudi Oko svijeta 09
 
Petar Rikić
 
119,00 kn
107,00 kn
popust
 
10 %
Upit
Knjiga u ponudi Istražujmo Europu
 
.
 
 
55,00 kn
Upit
Knjiga u ponudi Europska obrana
 
Lidija Čehulić
 
200,00 kn
160,00 kn
popust
 
20 %
Knjiga u ponudi Što je laičnost
 
Henri Pena-Ruiz
 
127,00 kn
114,00 kn
popust
 
10 %
Upit
Knjiga u ponudi Nedovršeni Europljani
 
Vlaho Bogišić
 
90,00 kn
72,00 kn
popust
 
20 %
Knjiga u ponudi Hrvatski na uvjetnoj slobodi
 
Ivo Žanić
 
150,00 kn
120,00 kn
popust
 
20 %
Knjiga u ponudi Povijest grada
 
Joel Kotkin
 
100,00 kn
90,00 kn
popust
 
10 %
Knjiga u ponudi Vježbanje renesanse
 
Slobodan Prosperov Novak
 
129,00 kn
103,00 kn
popust
 
20 %
Knjiga u ponudi Europa bez europljana
 
Aleš Debeljak
 
179,00 kn
143,00 kn
popust
 
20 %
Knjiga u ponudi Percepcija Europe
 
.
 
190,00 kn
114,00 kn
popust
 
40 %
Knjiga u ponudi Ilustrirana povijest svijeta
 
Neil Morris
 
 
129,00 kn
Upit
Knjiga u ponudi Kozmopolitska Europa
 
Urlich Beck
 
189,00 kn
132,00 kn
popust
 
30 %
Upit
Knjiga u ponudi Kulturni stereotipi
 
.
 
150,00 kn
120,00 kn
popust
 
20 %
Knjiga u ponudi Politički Islam
 
Tarik Kulenović
 
130,00 kn
104,00 kn
popust
 
20 %
Knjiga u ponudi Uzmi me
 
David Roberts
 
349,00 kn
227,00 kn
popust
 
35 %
Upit
Knjiga u ponudi Papina djeca
 
David Mc Williams
 
139,00 kn
118,00 kn
popust
 
15 %
Upit
Knjiga u ponudi Reformacija
 
Patrick Collinson
 
 
65,00 kn
Knjiga u ponudi Priča o Europi
 
Jacques Le Goff
 
 
119,00 kn
Knjiga u ponudi Pradavna Evropa
 
Walter Torbruegge
 
 
180,00 kn
Upit
Knjiga u ponudi Atlas Europe
 
autori i urednici Denis i Demir Šehić
 
67,00 kn
54,00 kn
popust
 
19 %
Knjiga u ponudi Bez straha
 
Vatsjajana
 
 
79,00 kn
Knjiga u ponudi Rodbinska Europa
 
Czeslaw Milosz
 
 
75,00 kn
Upit