Klub "Knjiga znanja"

Prijava registriranih članova

 

 

 
Knjiga u ponudi Secesija u Hrvatskoj
 
 
 
439,00 kn
Knjiga u ponudi Sto godina Strossmayerove galerije: 24 slike (katalog)
 
 
 
69,00 kn
Knjiga u ponudi Život i djelo: Chagall
 
 
 
79,00 kn
Knjiga u ponudi Život i djelo: Kandinski
 
 
 
69,00 kn
Upit
Knjiga u ponudi Život i djelo: Picasso
 
 
 
89,00 kn
Knjiga u ponudi Život i djelo: Sisley
 
 
 
89,00 kn
Knjiga u ponudi Opća povijest umjetnosti
 
 
780,00 kn
499,00 kn
popust
 
36 %
Upit
Knjiga u ponudi Bogorodica s djetetom u staroj umjetnosti Hrvatske
 
 
 
299,00 kn
Knjiga u ponudi Barokna arhitektura
 
 
590,00 kn
490,00 kn
popust
 
17 %
Upit
Knjiga u ponudi The most beautiful Bibles (engl)
 
 
 
499,00 kn
Upit
Knjiga u ponudi Gothic sculpture in Istria (engl.)
 
 
 
349,00 kn
Knjiga u ponudi Taschen – Velikani likovne umjetnosti (komplet 1-40)
 
 
 
599,00 kn
Upit
Knjiga u ponudi Idea: prilog povijesti pojma starije teorije umjetnosti
 
 
231,00 kn
159,00 kn
popust
 
31 %
Knjiga u ponudi Firenze con 184 illustrazioni
 
 
 
179,00 kn
Knjiga u ponudi Erotizam u umjetnosti zapada
 
 
 
70,00 kn
Knjiga u ponudi The Sistine Chapel
 
 
 
89,00 kn
Upit
Knjiga u ponudi Postimpresionizam
 
 
 
160,00 kn
Knjiga u ponudi Julije Klović
 
 
 
180,00 kn
Knjiga u ponudi Split: povijest, kultura, umjetnička baština
 
 
 
90,00 kn
Upit
Knjiga u ponudi Svijet umjetnosti
 
 
 
119,00 kn
Upit
Knjiga u ponudi History of Indian and Indonesian art
 
 
 
139,00 kn
Knjiga u ponudi Stara Indija
 
 
 
69,00 kn
Knjiga u ponudi Kultura i umetnost Indije
 
 
 
99,00 kn
Knjiga u ponudi 1000 godina umjetnosti u Zadru
 
 
 
169,00 kn
Upit
Knjiga u ponudi Povijest plesa starih civilizacija, drugi dio
 
 
280,00 kn
150,00 kn
popust
 
46 %
Knjiga u ponudi Bog u djelima hrvatskih pisaca, sv.1.
 
 
220,00 kn
170,00 kn
popust
 
23 %
Upit
Knjiga u ponudi Iz istarske spomeničke baštine, 2. sv.
 
 
350,00 kn
179,00 kn
popust
 
49 %
Upit
Knjiga u ponudi Umjetnička baština Zadra
 
 
180,00 kn
119,00 kn
popust
 
34 %
Knjiga u ponudi Renesansa i renesanse u umjetnosti Hrvatske, 2
 
 
 
99,00 kn
Knjiga u ponudi Kulturna baština 1
 
 
160,00 kn
115,00 kn
popust
 
28 %
Knjiga u ponudi Ilustrirana enciklopedija erotike
 
 
 
119,00 kn
Knjiga u ponudi Treća zemlja
 
 
 
99,00 kn
Knjiga u ponudi Strukturalna antropologija
 
 
169,00 kn
129,00 kn
popust
 
24 %
Upit
Knjiga u ponudi Filozofija, znanost i humanizam
 
 
 
99,00 kn
Knjiga u ponudi Čitatelj Hegelove estetike
 
 
170,00 kn
129,00 kn
popust
 
24 %
Knjiga u ponudi Što je autor?
 
 
 
89,00 kn
Upit
Knjiga u ponudi Teorija umjetnosti
 
 
 
50,00 kn
Knjiga u ponudi Ikebana
 
 
 
55,00 kn
Knjiga u ponudi Kultura i smrt Boga
 
 
179,00 kn
129,00 kn
popust
 
28 %
Knjiga u ponudi Ivanić - grad, prošlost i baština
 
 
 
40,00 kn
Knjiga u ponudi Umjetnici tamnog sjaja
 
 
 
60,00 kn
Upit
Knjiga u ponudi Kič antologija lošeg ukusa
 
Gillo Dorfles
 
289,00 kn
239,00 kn
popust
 
17 %
Upit
Knjiga u ponudi Povijest antičke umjetnosti
 
Plinije stariji
 
220,00 kn
176,00 kn
popust
 
20 %
Upit
Knjiga u ponudi Leksikon slikarstva i grafike
 
Lothar (ur.) Altmann
 
780,00 kn
624,00 kn
popust
 
20 %
Upit
Knjiga u ponudi O potrebi umetnosti
 
Ernst Fischer
 
 
69,00 kn
Knjiga u ponudi Biblija očima velikih slikara
 
.
 
 
40,00 kn
Upit
Knjiga u ponudi Priroda umjetnosti
 
Predrag Finci
 
130,00 kn
117,00 kn
popust
 
10 %
Knjiga u ponudi Blud i svetost
 
Dimitrije Popović
 
149,00 kn
127,00 kn
popust
 
15 %
Knjiga u ponudi Metamorfoze duševnog života
 
Rudolf Steiner
 
180,00 kn
159,00 kn
popust
 
12 %
Knjiga u ponudi 100 najljepših katedrala na svijetu
 
Manfred Leier
 
330,00 kn
297,00 kn
popust
 
10 %
Upit
Knjiga u ponudi Umjetnički dodiri dviju jadranskih obala u 17. i 18. stoljeću
 
.
 
100,00 kn
90,00 kn
popust
 
10 %
Knjiga u ponudi Srpska umetnost u srednjem veku
 
Svetozar Radojčić
 
 
120,00 kn
Knjiga u ponudi Velika ilustrirana Biblija
 
Gianni Guadalupi
 
640,00 kn
512,00 kn
popust
 
20 %
Upit
Knjiga u ponudi Islamska umjetnost
 
Husref Redžić
 
 
120,00 kn
Knjiga u ponudi Umjetnost
 
Jadranka Damjanov
 
 
90,00 kn
Knjiga u ponudi Saturn i melankolija
 
Raymond Klibansky
 
350,00 kn
220,00 kn
popust
 
37 %
Upit
Knjiga u ponudi Povijest moderne umjetnosti
 
H.H. Arnason
 
800,00 kn
640,00 kn
popust
 
20 %
Upit
Knjiga u ponudi Umjetnost u slici
 
 
3.240,00 kn
2.430,00 kn
popust
 
25 %
Upit
Knjiga u ponudi Bolest i stvaranje
 
Vladeta Jerotić
 
 
130,00 kn
Knjiga u ponudi Odnos među umetnostima
 
Etinne Souriau
 
 
99,00 kn
Upit
Knjiga u ponudi Skurjeni
 
Vladimir Crnković
 
 
110,00 kn
Knjiga u ponudi Velika knjiga UNESCO-ove svjetske baštine
 
Marco Cattaneo, Jasmina Trifoni
 
650,00 kn
520,00 kn
popust
 
20 %
Upit
Knjiga u ponudi Renesansa
 
Milan Pelc
 
689,00 kn
569,00 kn
popust
 
17 %
Knjiga u ponudi Art and artists
 
Peter and Linda Murray
 
 
120,00 kn
Knjiga u ponudi Teorija avangardne umjetnosti
 
renato Poggioli
 
 
120,00 kn
Upit
Knjiga u ponudi Suvremena stremljenja
 
Albert Schug
 
 
180,00 kn
Upit
Knjiga u ponudi Umjetnost i politika
 
Mikel Difren
 
 
79,00 kn
Upit
Knjiga u ponudi Istorija ukusa
 
Galvano Dela Volpe
 
 
117,00 kn